PRIVACY POLICY

Deze pagina beschrijft ons privacybeleid alsook de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens op deze website.

VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de verschillende vormen op de site heeft tot doel contact op te nemen met mensen die hun gegevens hiervoor hebben achtergelaten.

Door het formulier in te vullen en het toestemmingsvakje van het formulier aan te vinken, gaat de gebruiker ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op het beheer van de zakelijke relatie.

VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonlijke gegevens worden verzameld op de site door het bedrijf SAS ONVEST IT, met maatschappelijke zetel op het volgende adres 1 rue des Vanniers 08140 Douzy, Frankrijk, en geregistreerd onder het volgende nummer: RCS Sedan 922 668 728.

DUUR VAN DE BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

De via de formulieren verzamelde gegevens worden gedurende een periode van één jaar bewaard, te rekenen vanaf het verzenden van het formulier.

VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens , verzameld door de Site zijn alleen bedoeld voor het bedrijf ENAOS.NET en zullen alleen worden geëxploiteerd in het kader van het verzoek dat wordt toegelicht via het formulier.
In geen geval zullen de persoonlijke gegevens die op de formulieren worden ingevoerd en verzonden zijn, worden verzonden, verhuurd of in de handel worden gebracht aan derden.

LOCATIE VAN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

De hosting-servers van de Site zijn uitsluitend gevestigd in België, binnen de Europese Unie. Onze samenleving verbindt zich ertoe geen persoonsgegevens over te dragen aan een niet-lidstaat van de Europese Gemeenschap.

VEILIGHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

Alle pagina's bevinden zich in de veilige modus van het type HTTPS, TLS 1.2 / RSA. Het is een beveiligingsprotocol dat de inhoud van de uitwisselingen tussen de browser en de databaseservers codeert. Hiermee wordt voorkomen dat de persoonlijke gegevens die via de formulieren worden ingevoerd en verzonden, gemakkelijk door derden kunnen worden gelezen tijdens hun doorvoer.

RECHT OP TOEGANG, CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (GDPR), hebt u het recht op toegang, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens betreffende uzelf. Die kan u uitoefenen via het contactformulier, door een e-mail te sturen naar support@enaos.net.