JURIDISCHE VERMELDINGEN

De website business.enaos.net is toegankelijk op het volgende adres: https://business.enaos.net (hierna "de site"). Toegang tot en gebruik van de Site zijn onderworpen aan de onderstaande "Juridische vermeldingen" en aan toepasselijke wetten en / of voorschriften.

De verbinding, het gebruik en de toegang tot deze site impliceren de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker van alle bepalingen van deze juridische vermeldingen.

JURIDISCHE INFORMATIE

De website business.enaos.net wordt uitgegeven door:

SAS Onvest IT

statutair gevestigd op het volgende adres 1 rue des Vanniers 08140 Douzy, Frankrijk, en geregistreerd onder het volgende nummer: RCS Sedan 922 668 728.
Telefoon: +33 (0) 7 44 09 51 96
E-mailadres: support@enaos.net
hierna "de Editor"

De Uitgever is:

Derek d'Ursel

Contact e-mailadres: support@enaos.net
hierna "de uitgever"

De website business.enaos.net wordt gehost door:

Computerland

Het hoofdkantoor bevindt zich op het volgende adres: Avenue de l'Informatique 9, 4432 Alleur, België
Telefoon: +32 (0) 4 239 89 39
E-mailadres: info@computerland.be
hierna "de host"

Alle gebruikers die de website van business.enaos.net bekijken, lezen, bekijken en gebruiken, worden als gebruikers beschouwd.

hierna de "Gebruikers"

TOEGANKELIJKHEID

De website is in principe toegankelijk voor gebruikers 24 / 24u en 7 / 7d, behalve bij onderbreking, al dan niet geprogrammeerd, voor onderhoudsdoeleinden of in geval van overmacht.

In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site, de uitgever verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om de toegang te herstellen. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de site.

EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

Deze hele site valt onder de Europese wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom.

Deze site is het eigendom van ENAOS. Het is een gebruiker verboden de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te reproduceren, tenzij met uitdrukkelijke en specifieke toestemming van ENAOS en behalve voor persoonlijk en privégebruik in overeenstemming met Europese intellectueel eigendom. Deze reproducties moeten duidelijk en leesbaar de bron en auteur van de site vermelden. In ieder geval kunnen deze reproducties de auteurs niet schaden. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten.

De foto's, video's, teksten, logo's, pictogrammen en alle intellectuele werken van deze site zijn eigendom van ENAOS of van derden die gemachtigd zijn om ze te gebruiken.

Foto's: © Shutterstock

PRIVACY POLICY

Ons privacybeleid en het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op deze site is beschikbaar op pagina Privacy Policy.

BEHEERBELEID COOKIES

Ons beleid met betrekking tot het beheer van cookies op deze site is beschikbaar op pagina Beheerbeleid Cookies.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze juridische vermeldingen worden beheerst door Frans recht. In geval van betwisting en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil voor de Franse rechtbanken gebracht worden in overeenstemming met de geldende bevoegdheidsregels.

CONTACT

Voor elk bericht over illegale inhoud of activiteiten, kan de Gebruiker contact opnemen met de Uitgever per e-mail of per aangetekende brief met een ontvangstbewijs gericht aan de Uitgever op de coördinaten vermeld in Artikel 1 van deze juridische mededelingen.

De website business.enaos.net wenst u een uitstekende surfervaring!