GIDS

De ondersteunende gids is de eerste schakel tussen u en de familie.

Deze gids is gepersonaliseerd in uw kleuren: aangepaste teksten, foto's van uw winkel en rouwruimtes, de teamleden, enz

Hij bestaat uit vier onderdelen: organisatie van de begrafenis, rouwverwerking, afwikkeling van een erfenis, administratieve formaliteiten.

Invoegen van bedrijfsspecifieke documenten: volmacht, autorisatie, toegang tot de rouwkamer, grafstenen, voorzorg, etc