GDPR COMPLIANCE

ENAOS VERBINDT ER ZICH TOE OM AAN DE VEREISTEN VAN GDPR TE VOLDOEN VOOR BETERE GEHEIMHOUDING VAN PERSOONSGEGEVENS

GDPR COMPLIANCE

Aanwijzing van de functionaris voor gegevensbescherming bij de CNIL

Update van het privacybeleid

BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bewaring in de Europese Unie

Geen overdracht buiten de Europese Unie

Controle op de naleving van onderaannemers

GEBRUIK EN BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Geen enkele profileringsactiviteit

Geen enkele overdracht, doorverkoop aan een derde partij

VEILIGHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

Bewaring in de Europese Unie

Instellen van strengere wachtwoordregels IN UITVOERING